CARD DE COMBUSTIBILComparați principalii furnizori în 1 minut!
CARD DE COMBUSTIBIL
Comparați principalii furnizori în 1 minut!
Tarife, Caracteristici, Beneficii ...
Comparați toate soluțiile!
Tarife, Caracteristici, Beneficii ...Comparați toate soluțiile!

Cele mai bune oferte ale furnizorilor de carduri de carburant în 2024

Timp de citire: 7 min

Pe o pia?? din ce în ce mai dens?, furnizorii de carduri de carburant sunt din ce în ce mai numero?i. Marilor companii petroliere care sunt la originea conceptului de carduri de carburant li s-au ad?ugat ?i prestatorii independen?i specializa?i îndeosebi în carduri de carburant. Dealtfel, prestatorilor independen?i ai re?elelor de distribu?ie specializate în carduri de servicii în general li s-au ad?ugat prestatori independen?i specializa?i efectiv în carduri de carburant.Cu aceast? concuren?? din ce în ce mai acerb?, serviciile nu înceteaz? s? evolueze. Dac? tehnologia le permite acestor emiten?i de carduri de carburant s? se diferen?ieze, exist? mai mul?i factori care trebuie lua?i în considerare pentru compararea furnizorilor de carduri de carburant.Care sunt a?adar cei mai buni furnizori de carduri de carburant în 2020?

Ofertele principalilor furnizori de carduri de carburant

Furnizorii de carduri de benzin? (sau de orice alt carburant) sunt ast?zi reprezenta?i de marile companii petroliere ?i de prestatori independen?i de servicii specializate.

Marile companii petroliere

Patru companii petroliere propun cardurile de carburant cele mai cunoscute în 2020:- OMV Petrom (Petrom pân? în 2002), este cea mai mare companie româneasc? de petrol ?i gaze care activeaz? în sectoare diferite: Explorare ?i Produc?ie, Rafinare ?i Marketing, Gaze Naturale ?i Energie. Cu peste 800 de benzin?rii în România, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia operate sub dou? branduri – Petrom ?i OMV, aceasta propune o re?ea extins? (530 de sta?ii OMV ?i Petrom în România, peste 20.000 în re?eaua Routex), discount la pomp? (în func?ie de volumul achizi?ionat), termene de plat? flexibile ?i un bonus suplimentar la fiecare litru alimentat. - Rompetrol, este o companie multina?ional? cu activit??i în 12 ??ri, marc? principal? a KMK Interna?ional, alc?tuit din 20 de firme, activeaz? în rafinare, fiind implicat? în proiecte de explorare ?i produc?ie, foraj, servicii petroliere ?i de ecologie industrial?. Re?eaua cuprinde peste 1100 de puncte de distribu?ie în România, Georgia, Bulgaria, Republica Moldova, Fran?a, Spania. Cardul Fill&Go Business permite identificarea automat?, stocarea informa?iilor, integrarea acestora ?i emiterea de rapoarte. Fiil&Go Rompetrol este un card f?r? dobând? care ofer? 5% reducere la cump?r?turile din magazinul sta?iei.- Lukoil este o companie intrat? pe pia?a româneasc? în 1998, cu peste 300 de sta?ii pe teritoriul României , aproximativ 1700 de sta?ii în Rusia ?i peste 2350 în Europa ?i SUA. Cardul Lukoil ofer? posibilitatea gestion?rii flotei în cazul cardurilor corporative dar ?i avantaje persoanelor fizice.- MOL este o companie intrat? în România în urm? cu 20 de ani, ce de?ine 218 sta?ii de servicii, prima care a implementat un program de loialitate. Din 2017 face parte din proiectul NEXT-E care vizeaz? instalarea sta?iilor de înc?rcare pentru ma?ini electrice. Acordul semnat cu compania francez? Total vizeaz? extinderea re?elei de acceptare a cardurilor emise de MOL ?i Total în Europa.- În România sunt prezen?i ?i al?i mari petrolieri europeni care propun carduri de carburant la un pre? comparativ. Str?inii sunt în România prin intermediul unei filiale, este cazul furnizorului francez Total care propune cardul AS24 sau a lui IDS – Q8, o filial? a Kuwait Petroleum Corporation care propune carduri pentru camioane.

Cardurile de carburant ale prestatorilor independen?i de servicii

În ceea ce prive?te prestatorii independen?i, Edenred, specialist în carduri de servicii, care propune ?i cardul “Ticket Restaurant” vine cu oferte atractive pentru cardurile de carburant. De asemenea, pute?i solicita ?i cardurile altor prestatori independen?i, specializa?i efectiv în carduri de carburant, între care Cardoil Avantaj sau Eurowag de la W.A.G. payment solutions.

Un criteriu de alegere devenit esen?ial: noile servicii tehnologice

Unul dintre factorii care permite departajarea cardurilor de carburant în 2020 este în prezent oferta de servicii tehnologice asociate cardului. Software-le de gestiune a flotei ?i aplica?iile on-line sunt într-adev?r pe cale de a deveni ”musts” pentru a alege diferi?i furnizori de carduri de carburant.

Software-le de gestiune a flotei

Prezentate înc? de la început drept solu?ii de optimizare a gestiunii domeniului carburantului, cardurile de carburant merg mai departe în prezent ?i se pozi?ioneaz? ca veritabile instrumente de gestiune a flotei.Aceast? evolu?ie este posibil? datorit? celor dou? avantaje tehnologice:- Software-le on-line de gestiune a flotei. Mai mult sau mai pu?in evoluate în func?ie de emiten?ii de carduri de carburant, aceste solu?ii permit verificarea în timp real a st?rii cheltuielilor în leg?tur? cu fiecare card de carburant al companiei, vehicul cu vehicul, respectiv ?ofer cu ?ofer. Tablourile de bord pot permite stabilirea stilului de condus al fiec?rui ?ofer cu scopul de a optimiza gestiunea domeniului carburantului ?i de a realiza economii substan?iale.- Dispozitivele conectate la vehicul. Cu aceste dispozitive, consumul fiec?rui vehicul, utilizarea vignetei ?i sta?ion?rile pot fi analizate aproape în timp real.

Aplica?iile on-line

Aplica?iile on-line particip? în mod egal la aceast? evolu?ie tehnologic? ?i dac? to?i furnizorii de carduri de combustibil s-au implicat, nu to?i au mers atât de departe.În timp ce solu?iile de administrare a cardurilor ?i de gestiune a flotei se adreseaz? managerilor de flot?, aceste aplica?ii vizeaz? facilitarea vie?ii utilizatorilor de carduri, ?oferii.Ele permit în general:- Localizarea benzin?riilor partenere în care este posibil? utilizarea cardurilor de carburant.- Filtrarea c?ut?rilor în func?ie de criterii precum programul de lucru, prezen?a sau absen?a pistelor pentru camioane, carburan?ii distribui?i, prezen?a sau absen?a distribuitoarelor automate de carburant…- Preg?tirea unui traseu profesional în func?ie de aceste rezultate de c?utare a benzin?riilor partenere ?i de consumul vehiculului…

Principalii furnizori de carduri de carburant în 2020

Acest tabel vizeaz? prezentarea rapid? ?i general? a principalilor furnizori de carduri de carburant în 2020 pentru fiecare categorie evocat? ?i punctele cele mai importante ale ofertelor acestor furnizori de carduri de carburant. Dat? fiind evolu?ia continu? a pie?ei, tabelul nu î?i propune s? fie exhaustiv!

Furnizor ?i card

Avantaje majore

Petroli?ti

Card MOL de la Grupul MOL

Pre?uri de list?.

Facturare ?i plat? la termen.

Acceptare în aproape 7000 de sta?ii ale Grupului MOL ?i partenere.

Rambursare TVA ?i achizi?ionare vignete.

Asisten?? rutier? interna?ional?.

Monitorizare flot? prin GPS/GPRS.

Card AS24 de la Total

Card cu cip, performant, securizat, spa?iu client.

Re?ea ampl? de sta?ii în Europa.

O aplica?ie de gestiune a flotei complet?.

Carduri pentru camioane disponibile.

Tax? rutier? în 18 ??ri.

Asisten?? de depanare în peste 46 de ??ri.

Cardul  EuroShell  de la Shell, preluat de  MOL din 2007

Re?ea multi-brand, garanteaz? accesul la sta?iile de mare distribu?ie.

Num?r mare de sta?ii pe autostrad?.

Sta?ii pentru înc?rcare electric?.

Carduri pentru camioane.

Servicii suport TSG.

Recuperare TVA.

Rezerv?ri pe feriboturi europene.

Card Gazprom de la Petrol România

Card de debit sau card de credit.

Card cu cip ?i PIN.

Discount-uri calculate lunar.

Control al consumului cu aplica?ia on-line.

Monitorizarea pre?urilor; stabilirea limitelor zilnice, lunare, trimestriale.

Cardul Lukoil de la Lukoil

Card personalizat.

Monitorizare zilnic? a cheltuielilor per vehicul.

Plafon valoric sau cantitativ.

Configurare pe diferite tipuri de carburan?i.

Posibilitatea gestion?rii flotei on-line.

Asisten?? telefonic?.

Card OMV de la OMV Petrom

Card securizat, inscrip?ionarea num?rului ma?inii autorizate.

Alerte prin Email ?i SMS.

Verificarea pe portalul on-line.

Peste 630 de sta?ii OMV ?i Petrom în România, peste 2000 în Europa ?i peste 20 000 din re?eaua Routex (Aral, PB, Agip, Eni, Statoil).

Prestatori specializa?i independen?i

Card UTA  o marc? a Grupului Edenred  specialist în carduri de servicii, care propune cardul “Ticket Restaurant”

Card cu cip ?i PIN:

Servicii pe toate rutele din Europa.

Alimentare cu carburant, decontarea taxelor de drum, recuperarea TVA-ului.

Sta?ii partenere pe traseele parcurse de camioane.

Peste 39000 de sta?ii multi-brand în 38 de ??ri.

Servicii adi?ionale: asisten?? non-stop, transport cu feribotul, transport intermodal.

Card Cardoil Avantaj de la Cardoil Avantaj

Alimentare la principalii furnizori de carburant din România.

Pentru companii ?i persoane fizice.

Card de debit: reduceri fa?? de pre?ul de la pomp?, eficientizarea costurilor, achizi?ionarea din sta?iile partenere, factur? unic?.

Card de credit pentru un termen stabilit, achizi?ionarea carburantului din sta?iile partenere, posibilitatea alegerii furnizorilor, factur? unic? s?pt?mânal?, bilunar?, lunar?.

Eurowag de laW.A.G. payment solutions

Control asupra costurilor de carburant ?i al pl??ii taxelor de drum.

Solu?ii variate pentru nevoile variate: cardul Eurowag One (mai mult de 10 000 litri/lun?, factur? bilunar? + 15 zile, 11 000 sta?ii în Europa), cardul Eurowag Easy (consum mai mic de 10 000 litri/lun?, prepl?tit, 5000 sta?ii în Europa), Eurowag Vector (Case de expedi?ii, factur? bilunar? + 15 zile, 5000 sta?ii în Europa).

Utilizabil în 20 de ??ri.

Ramburs?ri TVA standard.

Ramburs?ri accize.

Dori?i s? compara?i ofertele prestatorilor pentru compania dumneavoastr?? Completa?i gratuit o cerere de ofert? de carduri de carburant pentru profesioni?ti pe Companeo.ro ?i primi?i pân? la 4 oferte.