TICHETE DE MASĂ Salvați Comparând Furnizori de tichete de masă
TICHETE DE MASĂ
Salvați Comparând Furnizori de tichete de masă
Cec, Card, Servicii, Avantaje ...
Comparați toate soluțiile!
Cec, Card, Servicii, Avantaje ...Comparați toate soluțiile!

Acordarea tichetelor de masă - Cine are dreptul la tichete de masă?

Timp de citire: 4 min

Mulți angajatori – dar, de asemenea, mulți angajați – se întreabă încă dacă au cu adevărat dreptul la tichete de masă. Alții se întreabă dacă sunt obligați să le distribuie sau să le utilizeze. Dacă legislația a lărgit considerabil aria beneficiarilor sistemelor de bonuri de masă și dacă regulile s-au simplificat în mod semnificativ, anumite categorii nu pot beneficia de acestea.
Ce angajatori au dreptul să acorde tichete de masă? Ce se întâmplă cu asociațiile, unități cooperatiste, antreprenorii? Dealtfel, este vorba despre un drept sau despre o obligație?
În ceea ce privește salariații, între cei cu contract nedeterminat, cu contract determinat, suplinitori, salariați cu jumătate de normă și stagiari, cine poate avea pretenția de a obține tichete restaurant sau bonuri de masă? Cine este, din contră, în mod explicit exclus de la sistemul de acordare a tichetelor de masă?

Ce angajatori au dreptul la tichete de masă?

Cea mai mare parte dintre tipurile de angajatori poate în prezent să acorde tichete de masă pentru a-și îndeplini obligațiile legale eventuale în materie de hrană a personalului – între alte soluții.

Acordarea tichetelor de masă, o obligație sau un drept al angajatorului?

- Angajatorul are dreptul de a distribui salariaților tichete de masă pentru a-și îndeplini obligațiile legale eventuale în materie de hrană a personalului,
- El are dreptul, după consultarea cu angajații de a decide operatorul și tipul suportului tichetului (hârtie sau electronic).

Tipuri de angajatori vizați aferenți acordării tichetelor de masă

Dacă nici un angajator nu este obligat să acorde tichete de masă, cine poate să o facă totuși?
Din momentul în care organul legislativ a început să reglementeze mecanismul de acordare a tichetelor de masă, lista beneficiarilor autorizați s-a lărgit considerabil.
Chiar dacă sistemul nu era la origine deschis decât întreprinderilor din sectorul privat, oricare ar fi numărul salariaților lor (e nevoie de cel puțin unul) el este în prezent accesibil:
- Companiilor de stat și unităților cooperatiste care îndeplinesc anumite condiții,
- Asociațiilor la care lucrează benevoli și voluntari.
Angajatorul poate așadar să acorde tichete de masa alegând un furnizor specializat în emiterea tichetelor de masă, pe care îl alege în deplină libertate. Trebuie știut că există în realitate mai mulți furnizori ce propun acest tip de servicii: angajatorul are deci tot interesul să ceară oferte de bonuri de masă la mai mulți furnizori.

Ce salariați au dreptul de a primi tichete de masă?

Angajatorul care s-a asigurat că poate să acorde tichete de masă și care și-a ales furnizorul, trebuie ulterior să își aleagă colaboratorii care vor putea să beneficieze de acestea în cadrul întreprinderii. Aici, de asemenea, sunt stabilite reguli stricte.

Categoriile de salariați care pot primi tichete de masă

Regula de bază este că orice angajat care se află într-o relație de subordonare juridică față de angajator are dreptul de a primi tichete de masă.
Concret, aceasta include:
- Salariații, oricare ar fi tipul de contract (nedeterminat sau determinat)
- Suplinitori,
- Stagiari,
- Studenți stagiari.
- Benevoli sau voluntari, în cazul unei asociații.
Acești colaboratori nu au dreptul decât la un singur bon de masă pe zi de muncă efectuată. Zilele de vacanță sau zilele absente sunt excluse. Nu este deci posibil să se acorde ceva mai mult de 200 bonuri pe an în medie, deducându-se concediile plătite, zilele libere și concediile pe caz de boală.
În virtutea principiului de egalitate în fața avantajului social reprezentat de tichetul de masă, întreprinderea trebuie să ofere o compensație salariatului care refuză explicit și în scris să primească bonuri de masă. Căci, de fapt, salariații, ca și angajatorii nu sunt prin nimic obligați să accepte bonurile de masă.

Categorii de salariați care nu îndeplinesc condițiile de obținere a bonurilor de masă

Dacă mecanismul este în prezent accesibil unui larg spectru de colaboratori, unii rămân însă excluși, din motive multiple:
De fapt, pentru a beneficia de un tichet de masă trebuie ca programul de lucru să cuprindă pauză de masă:
- În acest context, angajații cu jumătate de normă nu pot, în mod normal, să beneficieze de tichete de masă…
- dar, angajații cu jumătate de normă lucrând de exemplu de la ora 9 la ora 15 au acest drept.

”Relația de subordonare” necesară exclude de altfel de la obținerea bonurilor de masă:
- Factori de decizie nesalariați;
- Antreprenori (este de notat că restaurantele, având statut de antreprenori, pot accepta de la clienții lor tichete restaurant).

În cele din urmă, principiul egalității în fața avantajului social reprezentat de tichetul restaurant nu interzice angajatorului să excludă anumitor categorii ”specifice” de salariați beneficiul reprezentat de tichetelor de masă. Sunt admise astfel drept criterii:
- Distanța față de locul de muncă,
- Vechimea,
- Numărul de zile lucrate într-o lună.