Produs/Serviciu

Descoperiți cele mai frecvente întrebări în Tichete de masă

Ce categorie de salariați pot fi beneficiari de tichete de masă?

Orice salariat poate beneficia de tichete de masă și de alte bonuri de masă din momentul în care acest angajat este integrat printr-un contract de muncă, remunerat sau nu, unei structuri. Utilizarea tichetelor de masă este posibilă pentru angajat, oricare ar fi natura contractului său. Astfel, un salariat cu contract de muncă nedeterminat, un interimar, un benevol, un lucrător în asociație sau un stagiar va avea dreptul sa primească tichete de masă. Acest principiu exclude deci mandatarii sociali ai companiei  sau biroul director al unei asociații.

Trebuie amintit că beneficiarii tichetelor de masă au dreptul la un bon pe zi lucrată. Toți beneficiarii unei companii trebuie să obțină același nivel de avantaje, adică  o valoare identică a tichetului de masă pentru fiecare beneficiar. Se atribuie un  tichet de masă pe zi lucrată, deci nu există bon de masă în situația absenței  pe caz de boală sau concediu.

Angajatorul trebuie să aibă grijă la anumite condiții în funcție de  natura contractului angajatului sau a benevolului:

  • Pentru contractul de muncă cu durată nedeterminată sau determinată cu normă întreagă: nu există restricții în mod special,
  • Pentru contractul de muncă cu durată nedeterminată sau determinată cu jumătate de normă: tichetul de masă este atribuibil dacă timpul de masă se situează în intervalul de muncă zilnic. Această condiție exclude în general salariații cu jumătate de normă, care nu au pauză de masă în intervalele de lucru,
  • Interimarii: aceleași condiții ca în cazul salariaților se aplică în timpul efectuării mandatului,
  • Stagiarii: dacă compania nu dispune de cantină, stagiarii pot obține tichete de masă în aceleași condiții ca salariații.

Aflați mai multe în Tichete de masă :

Produs/Serviciu - întrebări frecvente :

Pentru mai multe informații în Tichete de masă găsiți ghidul nostru de cumpărare

Ce categorie de salariați pot fi beneficiari de tichete de masă?