Tehnologie/Funcționalitate

Descoperiți cele mai frecvente întrebări în Cardul de Carburant

Care este durata de valabilitate a cardurilor de carburant?

Valabilitatea unui card de carburant este de la 12 până la 48 de luni de la data trimiterii și în funcție de emitent. Odată ce el a fost  omologat în companie, conducerii companiei îi revine atribuția de a-l distribui diferiților utilizatori.

Data de valabilitate a unui card de carburant poate fi administrată și urmărită sub formă de alerte cu ajutorul  aplicației de gestionare on-line sau a aplicației mobile puse la dispoziția clienților de către emitentul cardului.

 

Odată încheiată perioada de valabilitate a cardului de combustibil, va trebui să se treacă la o reînnoire a cardurilor de carburant a căror dată de valabilitate a fost depășită. Din nou, această procedură poate fi automatizată printr-o platformă de gestionare și urmărire on-line. Cea mai mare parte a emitenților propun reînnoirea automată după expirarea duratei de valabilitate a cardului de carburant.

O altă întrebare se pune în ceea ce privește  durata de valabilitate a cardului de carburant: ce se întâmplă atunci când angajatul părăsește compania? În acest caz, cardul trebuie să fie totdeauna dezactivat în ziua plecării salariatului beneficiar al unui card de combustibil cu scopul de a se evita orice eroare sau fraudă. Instrumentele on-line permit, încă o dată câștigul de timp și eliminarea problemelor  de facturare. Este suficient să se dezactiveze cardul vizat prin platforma web.

În ceea ce privește ofertele preplătite de card de carburant, valabilitatea urmează același principiu: va trebui ca sumele neutilizate să  fie reportate pe noul card. Această procedură se rezolvă prin platforma web prin intervenția unui reprezentant comercial.

Anumite oferte sunt propuse fără angajament: și în acest caz, principiile de valabilitate ale cardurilor de carburant sunt în mod semnificativ aceleași și reînnoirea se face printr-o platformă web sau în mod automat.

Ultimul aspect relativ la valabilitatea cardurilor de carburant: cheltuielile sunt prevăzute pe zile lucrătoare în companie. Este posibil să se seteze funcționarea acestora  limitând-o la zilele și plajele orare vizate. În funcție de nevoile colaboratorilor (personal de noapte, comercianți, echipe de întreținere și de asistență) este, de asemenea, posibil să se gestioneze cardurile în funcție de nevoile fiecărui angajat sau a fiecărei echipe.

Aflați mai multe în Cardul de Carburant :

Tehnologie/Funcționalitate - întrebări frecvente :

Pentru mai multe informații în Cardul de Carburant găsiți ghidul nostru de cumpărare