GEOLOCALIZAREA VEHICULELOR, De la 12€ fără TVA! Comparați!
Economisițipână la 45%
comparând toți furnizorii din sector!

Monitorizarea vehiculelor

Discover our articles in Monitorizarea vehiculelor

See all the articles in Monitorizarea vehiculelor

Sistemele de monitorizare GPS pentru vehicule fac în prezent parte din viața de zi cu zi aproape a tuturor persoanelor fizice, care le apreciază pentru itinerariile fiabile pe care le calculează în timp aproape real. Dar aceste aplicații accesibile marelui public nu sunt nimic pe lângă funcționalitățile oferite de soluțiile de monitorizare prin GPS a vehiculelor pentru companii. În anumite sectoare, ca acela al taxiurilor sau al serviciilor de ride-sharing (Uber) și al transportului rutier de mărfuri, monitorizarea GPS a flotelor auto a declanșat o adevărată revoluție. Pentru că permit administratorilor de flote să știe în orice moment unde sunt vehiculele cât și ceea ce transportă și pentru că transmit un flux de date esențiale pentru afacerile zilnice, aceste sisteme aduc o serie de avantaje apreciabile companiilor comerciale.
Cum funcționează aceste sisteme? Care sunt diferitele tehnologii pe piață? Care sunt avantajele? Cât costă aceste soluții? În sfârșit, care este cadrul legal care le reglementează utilizarea?

Principiul și funcționarea monitorizării GPS

Sistemele de monitorizare GPS permit nu numai conductorului auto să-și știe poziția geografică în orice moment, dar și unui supervizor să cunoască poziția oricărui vehicul echipat, cât și date diferite asupra acestui vehicul sau a traseului. Există multiple tehnologii care permit geolocalizarea în scopuri profesionale.

Monitorizarea GPS: a se găsi, a găsi și a acționa

Monitorizarea GPS permite să se știe în orice moment, în timp aproape real unde se găsesc vehiculele echipate cu dispozitive de monitorizare prin GPS.
Concepute inițial pentru utilizarea exclusiv militară, monitorizarea GPS face în prezent parte din viața cotidiană a persoanelor fizice și juridice.
Sistemele pentru persoane fizice nu servesc, în general, decât utilizatorului direct al acestor sisteme, pentru a ști unde se află acest utilizator pe hartă și pentru a-și putea calcula traseul către destinație. Dar există și aplicații pentru a localiza un calculator furat, sau un animal de companie, un copil sau o persoană în vârstă echipată cu un senzor GPS.
Această caracteristică este primordială în cazul sistemelor pentru profesioniști, fiindcă permit unui supervizor la distanță să cunoască poziția geografică a vehiculului echipat cu sisteme de monitorizare GPS. Aceste sisteme permit uneori o comunicare bidirecțională între vehiculul echipat cu GPS și supervizor, permițând chiar în anumite cazuri supervizorului să acționeze direct asupra vehiculului echipat. De fapt, aceste sisteme transmit mai mult decât poziții geografice, mai ales când sunt echipate cu module conectate la diferite elemente mecanice ale vehiculului.
Aplicațiile pentru specialiști sunt deci foarte numeroase: ajutor pentru navigație, urmărire a mărfii, reperajul unui vehicul ca urmare a unui furt, localizarea de persoane (camionagii, distribuitori, persoane dependente, muncitori care se deplasează pentru a realiza diverse operațiuni…).

Diferite sisteme de monitorizare prin GPS pentru diferite moduri de funcționare

Mai multe sisteme permit monitorizarea prin GPS cu o precizie și o acoperire variabile:
- Sistemul de monitorizare prin GPS este cel mai răspândit. Grație unui senzor GPS, dispozitivul se conectează la rețeaua satelit de poziționare spre a-și cunoaște amplasarea. Datele sunt atunci transmise șoferului sau supervizorului, în general prin rețelele celulare mobile.
- Sistemul de monitorizare prin GPS poate astfel să se bazeze complet pe rețelele de telefonie mobilă, prin triangulație între diferiții emitenți, calculând timpul de sosire sau unghiul de primire al semnalului, sau bazându-se pe cell ID (tehnologie bazată pe conectarea la o antenă releu GSM).
- Monitorizarea prin cip RFID este o altă tehnologie utilizată, mai ales pentru monitorizarea în spațiile închise, pentru localizarea mărfii, de exemplu într-un depozit.
- Mai pot fi utilizate și alte tehnologii, precum monitorizarea GPS prin Wifi sau monitorizarea GPS prin adresă IP.


Avantajele monitorizării prin GPS și prețuri

Numeroasele avantaje pe care le aduce monitorizarea prin GPS, atât pe planul optimizării administrării flotelor cât și pe acela al economiei generate sau al siguranței, sunt de comparat cu costurile care nu încetează să scadă.

Avantajele monitorizării prin GPS

Sistemele de monitorizare auto dețin numeroase avantaje atât pentru șoferi cât și pentru supervizori sau pentru clienții societăților care utilizează aceste sisteme. Direct sau indirect, monitorizarea prin GPS a mașinilor de companie sau a vehiculelor grele de marfă ale companiilor de transport le aduc acestora o mai bună siguranță, o mai bună gestiune a flotei cât și economii:
- Pe planul siguranței, monitorizarea prin GPS permite înainte de toate lupta contra furtului de vehicule, dar și a furtului mărfurilor;
- În plus, pe același plan, diferitele informații urmărite cu aceste sisteme referitoare, de exemplu, la viteză sau la frânarea bruscă, permit să securizeze condusul. Dacă senzorul este echipat cu modulele necesare, sunt urmărite puncte cheie precum temperatura diferitelor locuri critice ale motorului sau presiunea pneurilor, ameliorând astfel siguranța globală a vehiculului. În orice caz, alertele pot fi declanșate când sunt atinse anumite praguri critice, spre a atenționa șoferul, supervizorul sau pe ambii. Uneori chiar supervizorul ar putea să se servească de sistemul de monitorizare prin GPS pentru a opri motorul vehiculului.
- Toată activitatea este optimizată pe planul gestiunii flotei. Un operator de taxi va putea astfel să aloce vehiculul cel mai apropiat de clientul care comandă o cursă. O companie de transport rutier va putea să selecționeze cea mai bună strategie de livrare în funcție de diferitele depozite, garaje și puncte de livrare.
- Această optimizare a gestiunii flotei generează beneficii pe plan economic. În primul rând pentru că timpul de muncă este optimizat și pentru că sunt identificate ”golurile”: productivitatea crește. În al doilea rând, pentru că traseele sunt optimizate și sunt astfel mai rapide. În al treilea rând, pentru că traseele sunt optimizate și pentru că șoferii a căror atitudine la volan a fost identificată drept nesatisfăcătoare pot beneficia de instruire de condus ECO, iar consumul de carburant se micșorează. Economiile de la punctul carburant reprezintă până la 20% din factura lunară.
- În sfârșit, aceste dispozitive asigură clienții și îmbunătățește satisfacția acestora, ceea ce este totdeauna sursă de venituri suplimentare!

Prețul monitorizării prin GPS

Prețul sistemelor de monitorizare prin GPS depind de performanța sistemelor în ceea ce privește componenta fizică dar și de performanța software-lor sau a serviciilor asociate. Aceste trei componente esențiale sunt în general propuse sub forma pachetelor all-inclusive, ceea ce favorizează comercializarea sub forma abonamentelor lunare, care au, de asemenea, avantajul de a reduce investiția inițială. Totuși, este posibil în orice moment ca utilizatorii avansați să își construiască ei înșiși sistemele cumpărând echipamentul și selecționând software-le care li se par cele mai adaptate.
În acest caz, dacă este adoptată această tehnologie, prețul senzorilor GPS poate varia între 80 Euro (378 RON) și mai mult de 600 de Euro (2832 RON) per pachet.

Factorii care influențează prețurile sunt:
- Autonomia senzorilor, anumite sisteme având posibilitatea de a se conecta la bateria vehiculului,
- Transmisia de date în timp real sau doar înregistrarea lor pe suportul local.
- Prezența sau absența modulelor care să permită conectarea sistemului la centrul de control electronic al vehiculului și perfecționarea acestor module,
- Dimensiunea sistemului și modurilor de fixare.
În orice caz, va fi necesar să se adauge la prețul hardware-lui , închiriat sau cumpărat, unul sau mai multe abonamente specifice pentru transferul de date către sistemul de supervizare, prin rețelele celulare mobile.
În sfârșit, software-le sau aplicațiile specifice anumitor sectoare pot fi obținute separat și sunt facturate fie ca abonamente lunare, fie pe bază de comision, fie ambele.
Cu scopul de a obține cotații corespunzând nevoilor specifice ale fiecărui client, este necesar să se ceară oferte în sistemul de monitorizare GPS.
Monitorizarea auto prin GPS reprezintă o piață din ce în ce mai aglomerată, servicii precum Companeo se dovedesc în mod particular utile pentru obținerea acestor oferte în mod simplu și pentru compararea celor mai buni furnizori în soluții de monitorizare prin GPS pentru specialiști.

Pentru că sistemele de monitorizare prin GPS transmit și stochează datele care pot avea caracter personal, și pot constitui sisteme de supraveghere invazivă, utilizarea lor este riguros încadrată printr-o serie de dispoziții legale sau reglementări. Aceste dispoziții stabilesc care sunt utilizările interzise ale acestor sisteme , care sunt drepturile angajaților și care sunt modalitățile de stocare sau de păstrare a datelor. În orice caz, este esențial de știut că angajatorul este responsabil de respectarea acestor reguli, atât prin societatea sa cât și prin instrumentele însele, indiferent de cum au fost concepute.

Utilizări excluse

Potențialul soluțiilor de monitorizare prin GPS este atât de extins că a fost necesară legea care să delimiteze utilizările autorizate.
Sunt deci interzise utilizările cu scopul:
- De a controla respectarea limitelor de viteză,
- De a controla timpul de muncă dacă există alte dispozitive pentru aceasta,
- De a controla deplasările responsabililor cu resursele umane pentru exercitarea mandatului,
- De a realiza orice tip de control al oricărui colaborator în afara orarelor de lucru, ceea ce include traseul domiciliu – loc de muncă, chiar dacă este vorba de protejarea împotriva furturilor.

Drepturile salariaților

Salariații dispun, de asemenea, de anumite drepturi atunci când este vorba de a instala sau de a utiliza sisteme de monitorizare auto prin GPS pe care le utilizează pentru realizarea sarcinilor.
Mai ales, ei trebuie:
- Să fie informați în legătură cu instalarea acestor sisteme după modele precise, cu comunicarea exactă a obiectivelor de colectarea a datelor, a fundamentelor legale, ale dreptului de a se opune, a duratei de păstrare a datelor și a modalităților de acces, de rectificare și de reclamare,
- Să fie în măsură să refuze instalarea acestora,
- Să aibă acces la datele înregistrate la cerere,
- Să fie în măsură să dezactiveze aceste sisteme când timpul de muncă s-a sfârșit.
În schimb, angajatorii au dreptul de a controla tot ceea ce se referă la dezactivări și să ceară socoteală angajaților dacă constată nereguli.

Păstrarea datelor

Păstrarea și accesul la date sunt limitate în timp.
Trebuie ținut un registru de activități de procesare, iar dacă în companie există un delegat pentru protecția datelor, acesta trebuie să fie prezent în momentul instalării sistemelor.
În ceea ce privește accesul la date, trebui să existe o politică strictă, și trebuie să fie completat zilnic un registru.
Datele nu ar trebui să fie păstrate în principiu decât timp de două luni sau de maximum un an, în cazul în care trebuie păstrate cu scopul de probă sau de optimizare a serviciului.
În cazurile foarte stricte când aceste date trebuie să fie utilizate spre a efectua urmărirea timpului de lucru al colaboratorilor, ele nu pot fi conservate decât cel mult 5 ani din momentul colectării.